Nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp Iuật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngày Pháp luật đã từng bước đi vào cuộc sống - ảnh 1
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Theo báo cáo, sau 5 năm kể từ Lễ công bố (ngày 9-11-2013), Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam đã từng bước đi vào cuộc sống; được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo nhân dân đón nhận, tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thực chất, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Điển hình, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, trọng tâm bảo vệ quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; thiết lập hành lang pháp lý minh bạch, khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo; vận động, thu hút nhân dân tham gia, tạo cơ chế phản biện, sự đồng thuận xã hội trong xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật...

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng hoan nghênh Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Ngày Pháp luật những năm vừa qua; đồng thời khẳng định, Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội. 

Ngày Pháp luật đã từng bước đi vào cuộc sống - ảnh 2
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo về kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam

Thời gian tới, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toản xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật và việc hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm của công dân, cán bộ, công chức trong việc tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dưng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

Cùng đó, đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật gắn với đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuât sắc trong công tác xây dựng, phổ biển, thi hành, bảo vệ pháp luật và tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 60 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác này.