Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương phải xác định kiềm chế tai nạn giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Đối với Bộ GTVT, Chính phủ yêu cầu chủ trì xây dựng, trình Chính phủ đề án hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông ở các đô thị lớn. Bộ GTVT phối hợp với TP Hà Nội và TP.HCM đánh giá tác động việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn trong thời gian qua. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thay đổi giờ làm việc, học tập, kinh doanh đảm bảo khoa học, hợp lý để phân giãn phương tiện, người tham gia giao thông trong giờ cao điểm.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ trật tự an toàn giao thông.

THÀNH VĂN