(PL)- Ngày 2-7, UBND TP Đà Nẵng cho biết TP chính thức triển khai dịch vụ hẹn giờ giao dịch hành chính.

Theo đó, thay vì chờ đợi đến lượt giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị như trước đây, nay công dân, tổ chức chỉ cần gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến Trung tâm Thông tin dịch vụ công (0511 3 881 888) để hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính.

Tổ chức, cá nhân hẹn giờ phải trả cước cuộc gọi như giá cuộc gọi điện thoại cố định và không trả phí phục vụ. Trường hợp nhắn tin, cước phí 1.000 đồng/tin nhắn. Tổ chức, cá nhân sau khi hẹn sẽ nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ tổng đài xác nhận thời gian hẹn giờ giao dịch hành chính. Được biết năm 2016, việc hẹn giờ giao dịch hành chính này sẽ triển khai thí điểm tại các sở GTVT, KH&ĐT, Xây dựng và Nội vụ.

LÊ PHI