Ngày 30-7, Ủy ban (UB) TƯ MTTQ Việt Nam (VN) đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 để xin ý kiến về các dự thảo văn kiện của đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây.

Các ủy viên UBTƯ MTTQ VN đã cho ý kiến về các dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; chương trình, quy chế của đại hội; sửa đổi điều lệ MTTQ VN; giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách cơ quan UBTƯ MTTQ VN tham gia UBTƯ MTTQ VN khóa IX; tờ trình về nhân sự tham gia UBTƯ MTTQ VN khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận TƯ, cho rằng: Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ VN cần coi đại đoàn kết dân tộc chính là đường lối chiến lược của cách mạng VN, là động lực và là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, đảm bảo cho mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới.

Người của Mặt trận phải tâm huyết với khối đại đoàn kết - ảnh 1
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên hành lang hội nghị. Ảnh: MT

Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Trần Thanh Mẫn sau khi cám ơn ý kiến tại hội nghị đã cho rằng: Thời gian tới nhiệm vụ của Mặt trận sẽ ngày càng nhiều hơn và yêu cầu cao hơn. Vì vậy, mỗi ủy viên UBTƯ MTTQ VN cần mang tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm của mình để giúp cho công tác Mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, thời gian tới, UBTƯ MTTQ VN sẽ tổ chức một số hoạt động lớn như tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” vào ngày 2-8-2019; tổ chức trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai vào ngày 15-8-2019; công bố Sách vàng Sáng tạo VN năm 2019; tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 và các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Một trong những vấn đề ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh là tổ chức bộ máy. “Bộ máy Mặt trận phải đồng bộ, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Chất lượng cán bộ chuyên trách phải đảm bảo về chất lượng và phải mở rộng, phát huy các hội đồng tư vấn, tổ tư vấn” - ông Trần Thanh Mẫn nói.