(PL)- “UBND TP.HCM vừa đồng ý về nguyên tắc cho phép khai thác dịch vụ vận tải hành khách công cộng phục vụ du lịch bằng ô tô điện với lộ trình (thuộc khu trung tâm TP) và thời gian hoạt động như đề xuất của Sở GTVT” - VOV ngày 6-6 cho biết.

Theo đó, TP giao giám đốc Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận hành thí điểm (không thu phí) loại hình dịch vụ này trong vòng bảy ngày trên một số tuyến đường quy định. Sau đó tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất trình UBND TP xem xét, quyết định cho phù hợp.

Theo tờ trình của Sở GTVT, sẽ có 10 xe điện (loại 12 chỗ ngồi) chở khách khu vực trung tâm TP vào tháng 6 này. Ngoài hai nhà chờ được xây dựng tại Công viên 23/9 và Thảo Cầm Viên, tuyến xe buýt điện này còn có 27 điểm đón trả khách được xây dựng dọc tuyến bằng những trụ dừng...

TX