Người đăng ký thuê bao di động phải nộp ảnh chân dung
(PL)- Theo Nghị định số 49/2017 (sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011…), ngoài thông tin về giấy tờ tùy thân, người đi đăng ký thuê bao phải nộp cả ảnh chụp chân dung của mình (điểm đ tiết 5 Điều 1) vào hồ sơ thông tin thuê bao.

Nhà mạng sẽ phải thực hiện lấy những thông tin này đối với các thuê bao đăng ký mới sau ngày 24-4-2017 (ngày ký ban hành và là ngày có hiệu lực của Nghị định 49/2017). Với các thuê bao đã kích hoạt trước ngày 24-4 thì nhà mạng có 12 tháng để bổ sung thông tin, gồm cả ảnh người đi đăng ký theo quy định mới.

Được biết các nhà mạng hiện đều đã có thông báo triển khai theo quy định mới, trong đó có việc chụp ảnh người trực tiếp đến giao dịch và ký kết hợp đồng.

TB