Người phát ngôn Thanh tra Chính phủ làm vụ trưởng Vụ III
(PLO)- Ông Lê Hồng Lĩnh, người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ thay thế ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ III nghỉ hưu. 

Ngày 19-12, tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết Tổng Thanh tra Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Lĩnh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ, làm vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III).

Người phát ngôn Thanh tra Chính phủ làm vụ trưởng Vụ III - ảnh 1
Ông Lê Hồng Lĩnh - người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ được bổ nhiệm làm vụ trưởng Vụ III.

Vụ III là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi phụ trách.

Trước đó, quyền vụ trưởng Vụ III là ông Nguyễn Minh Mẫn (nghỉ hưu từ ngày 1-7-2019).

NGUYỄN ĐỨC