Hội đồng bầu cử quốc gia mới ban hành công văn hướng dẫn về một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử. Hướng dẫn này được ban hành do diễn biến phức tạp, khó lường của COVID-19 và một số tình huống mới phát sinh.

Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, lưu ý chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ để thích ứng với tình hình.

Theo đó, do một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 nên danh sách cử tri có biến động. Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu ủy ban bầu cử phải tăng hoặc giảm khu vực bỏ phiếu tùy theo biến động cử tri tăng hoặc giảm.

Nếu giải thể khu vực bỏ phiếu và Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu cụ thể thì phải ghép chung với khu vực bỏ phiếu liền kề. Quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu phải được UBND cấp huyện, cấp xã thông báo kịp thời, rộng rãi đến cử tri.

Người ứng cử HĐND chết hoặc bị xóa tên thì tính thế nào? - ảnh 1
Một điểm bỏ phiếu tại huyện đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: PHAN SÁU

Đặc biệt, do yêu cầu phòng, chống COVID-19, UBND cấp xã và Tổ bầu cử phải có kế hoạch bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.

Đối với các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu (ĐB) HĐND vì lý do bất khả kháng thì tuân theo quy định tại Nghị quyết số 160/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 160/2021 thì có hai giải pháp đối với trường hợp khuyết người ứng cử ĐB HĐND sau khi danh sách chính thức được niêm yết.

Một là giữ nguyên danh sách chính thức khi số người ứng cử vẫn nhiều hơn một người so với số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó.

Hai là giảm số ĐB HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số người ứng cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó ít nhất là một người.

Quyết định này được Ủy ban bầu cử ban hành sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng hướng dẫn một số vấn đề đối với các khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm và một số công tác mang tính kỹ thuật khác trong quá trình bầu cử.

Trường hợp khuyết người ứng cử ĐB HĐND vì lý do bất khả kháng quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND là trường hợp sau khi Ủy ban bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐB HĐND theo từng đơn vị bầu cử mà người ứng cử vì lý do bất khả khảng (chết, bị xóa tên khỏi danh sách chính thức những người ứng cử...) không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật”.

Cụ thể là các trường hợp như đã có kết luận của cấp có thẩm quyền về việc người ứng cử không bảo đảm tiêu chuẩn về lịch sử chính trị dẫn đến không bảo đảm điều kiện của người ứng cử ĐB HĐND và phải xóa tên trong danh sách chính thức; người ứng cử có đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND theo nguyện vọng hoặc vì bị bệnh hiếm nghèo, tai nạn đột xuất không thể tiếp tục ứng cử thì đều thuộc trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng. 

Dân chủ lựa chọn người đại biểu xứng đáng
Dân chủ lựa chọn người đại biểu xứng đáng
(PL)- Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đã linh hoạt tổ chức việc tiếp xúc cử tri phù hợp và lên nhiều phương án đảm bảo an toàn cho việc bỏ phiếu bầu cử tới đây.