Với số phiếu 120/191, Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Hồng Thao đã trúng cử vào cơ quan này. Tham gia cuộc chạy đua vào một trong bảy vị trí thành viên của Ủy ban Luật pháp quốc tế được phân bổ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương có 10 ứng cử viên. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có ứng cử viên chạy đua vào Ủy ban Luật pháp quốc tế.

Ủy ban Luật pháp quốc tế là một diễn đàn pháp lý quốc tế rất có uy tín, cơ quan chuyên soạn thảo những công ước quốc tế quan trọng, nghiên cứu về những vấn đề lớn của luật pháp quốc tế. Ủy ban là một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc, có 34 thành viên, do các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc bầu ra năm năm một lần. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là một chuyên gia về luật pháp quốc tế. Ông từng là phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, có 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành ngoại giao, từng là đại sứ Việt Nam tại Malaysia (2011-2014) và nay là đại sứ tại Kuwait (từ năm 2014).