GS-TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nhấn mạnh như vậy tại hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 18-10. Theo GS-TS Ngọc, trong thực tế người Sa Huỳnh, người Chăm, các vương quốc Sa Huỳnh, Chăm pa cổ với những hoạt động mưu sinh, cuộc sống gắn bó máu thịt trên các vùng biển đảo, từ các đảo ven bờ đến các quần đảo giữa biển Đông, nam biển Đông đã là các chủ nhân chân chính và duy nhất của các vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Các nhà khoa học tham gia hội thảo cũng thống nhất nhìn nhận lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa được xác lập, thực thi đầy đủ, trọn vẹn trong hòa bình và hoàn toàn không có tranh chấp, muộn nhất phải được tính từ đầu thế kỷ 17 khi có đội Hoàng Sa xuất hiện.