Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã cho biết như vậy tại buổi họp báo chuyên đề về công tác thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Thứ trưởng cũng cho biết nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã nói với Ban Cán sự Bộ TN&MT rằng: “Bí thư Ban Cán sự giai đoạn xảy ra sự cố Formosa xả thải chịu mọi hình thức kỷ luật”.

Theo Thứ trưởng Hiển: “Bộ TN&MT có trách nhiệm một phần khi để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng trên đất nước chúng ta trong thời gian vừa qua. Hiện Bộ TN&MT đã có kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từ việc xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, cụ thể là luật bảo vệ môi trường và văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật này còn chậm trễ thiếu sót. Thứ hai là thiếu sót trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật, Bộ có trách nhiệm một phần, còn trách nhiệm chính là địa phương tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ TN&MT, Ban Cán sự Đảng có trách nhiệm gì, hôm qua bộ trưởng đã nói trước Quốc hội rồi. Ban Cán sự Đảng đã kiểm điểm, xin nhận mọi hình thức kỷ luật trước Chính phủ và Ban Bí thư. Còn khuyết điểm của Bộ và Ban Cán sự như tôi đã nói, không né tránh không dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm.

Tại các cuộc họp liên quan, với tư cách nguyên Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng thời kỳ xảy ra sự cố Formosa, đồng chí Quang không phải kiểm điểm trước Ban Cán sự nhưng đồng chí cũng đã nói với Ban Cán sự rằng: “Với tinh thần trách nhiệm bộ trưởng, bí thư Ban Cán sự giai đoạn để xảy ra sự cố môi trường cũng sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật”.

Trong lĩnh vực môi trường, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhận nhiệm vụ phụ trách về môi trường trước khi xảy ra Formosa Hà Tĩnh có mấy ngày và Ban Cán sự Đảng kiến nghị không xem xét trách nhiệm với ông Nhân.

Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra trách nhiệm của các đồng chí có liên quan đến sự cố Formosa Hà Tĩnh cả khóa trước cũng như khóa này. Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng đang tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, các đơn vị của Bộ TN&MT có liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung vào tháng 4-2016 vừa qua” - Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển khẳng định.