Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27-12-1931; quê quán xã Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa. Thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tham gia cách mạng từ năm 1947 đến năm 1949, ông dạy bình dân học vụ ở xã. Chưa đầy 18 tuổi, ngày 19-6-1949, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, phụ trách công tác tuyên truyền và làm Chánh Văn phòng Chi bộ xã.

- Từ tháng 5-1950 đến tháng 8-1954, ông nhập ngũ, làm chiến sĩ, rồi đảm nhiệm các chức vụ từ tiểu đội trưởng lên Chính trị viên Đại đội, Trung đoàn 66, Đại đoàn 304.

- Từ tháng 9-1954 đến tháng 3-1955, ông học bổ túc quân chính trung cấp khóa I.

- Từ tháng 3-1955 đến tháng 3-1958, ông đảm nhiệm các chức vụ từ Trưởng Tiểu ban Tổ chức Trung đoàn, Chính trị viên Tiểu đoàn, đến Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.

- Tháng 4-1958, ông là học viên Trường Chính trị trung cao.

- Từ tháng 6-1961 đến năm 1966, ông trở lại Sư đoàn 304, thuộc Quân khu Hữu Ngạn, giữ các chức vụ từ Phó Ban Cán bộ thuộc Phòng Chính trị Sư đoàn 304; xuống Trung doan 9 làm tới Chính uỷ Trung đoàn 9, và Đảng uỷ viên Sư đoàn 304.

- Tháng 7-1967, ông cùng Trung đoàn 9 vào chiến trường Trị Thiên chiến đấu, đến tháng 1-1968, ông là Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng.

- Năm 1970, ông chuyển sang Quân khu Trị Thiên làm Trưởng Phòng Tổ chức.

- Từ tháng 10-1971 đến tháng 3-1974, ông Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm chính trị Quân khu Trị Thiên, sau là Quân đoàn 2, tham gia Đảng ủy Quân đoàn.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, 59 năm sự nghiệp - ảnh 1
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

- Tháng 2-1978, ông được điều đi Quân khu 9, làm Chủ nhiệm chính trị rồi Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm chính trị Quân khu, rồi lần lượt giữ chức Phó Tư lệnh về chính trị kiêm Chủ nhiệm Chính trị, tham gia Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu, và Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

- Tháng 4-1984, ông làm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh 719 cùng đơn vị làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng, rồi làm Phó Tư lệnh về chính trị kiêm Chủ nhiệm chính, Uỷ viên rồi Phó Bí thư Ban cán sự Bộ Tư lệnh 719. Tháng 6- 1988, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

- Tháng 8/1988, ông về Bộ Quốc phòng, làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phụ trách khối tổ chức, cán bộ, bảo vệ.

- Tại Đại hội VII, tháng 6-1991, Trung tướng Lê Khả Phiêu được bầu vào BCH Trung ương, rồi được Bộ Chính trị phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tham gia Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương.

- Tháng 6-1992, tại Hội nghị Trung ương 3, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

- Tháng 6/1992, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

- Tháng 1-1994, tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ, ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

- Tháng 6-1996, tại Đại hội VIII, ông tiếp tục tái cử vào Trung ương, Bộ Chính trị, Bộ Chính trị được cử tham gia Thường vụ Bộ Chính trị, phân công làm Thường trực Bộ Chính trị kiêm Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

- Tháng 12-1997, tại Hội nghị Trung ương 4, ông được bầu làm Tổng Bí thư, là Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), và giữ các chức vụ này đến tháng 4-2001 khi Đại hội IX bầu ban lãnh đạo mới.

- Ông là Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X (từ 1992-2002).

- Tháng 10-2006, ông nghỉ công tác theo chế độ.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ông Lê Khả Phiêu được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.