Theo Bộ Xây dựng, việc huy động vốn có thể được thực hiện làm nhiều lần cho đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Tổng số tiền huy động trước khi bàn giao nhà ở không được vượt quá 70% giá trị nhà ở tạm tính. Sau khi giá bán nhà được UBND cấp tỉnh thẩm định, giá trị thanh toán được tính theo giá bán chính thức.

Bộ Xây dựng lưu ý, trước khi thực hiện huy động vốn, chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục về việc tập hợp hồ sơ đăng ký, lựa chọn đối tượng; đảm bảo việc huy động vốn đúng đối tượng, điều kiện và theo thứ tự ưu tiên.

HOÀNG VÂN