(PL)- Sau ba ngày người dân phong tỏa Nhà máy đất đèn và hóa chất Tràng Kênh, chiều 12-10, UBND thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tiếp tục họp với người dân và nhà máy.

Ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc nhà máy, đề nghị người dân cho tiếp tục sản xuất với cam kết sẽ giảm thiểu công suất. Tuy nhiên, người dân yêu cầu nhà máy phải dừng sản xuất để khắc phục ô nhiễm.

Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, cho biết huyện đang chờ Sở TN&MT Hải Phòng giám định mẫu chất thải. Nếu có kết luận nhà máy gây ô nhiễm quá tiêu chuẩn cho phép, huyện sẽ yêu cầu dừng sản xuất.

H.HOÀNG