Tinh thần chung của văn bản là giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật tài sản, hoàn công cho người dân trong trường hợp lỡ xây nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng.

Theo văn bản, đối với công trình xây dựng, sửa chữa nhà ở riêng lẻ ngoài khu vực quy hoạch 1/500, nếu xây nhỏ hơn giấy phép xây dựng, không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình, không thuộc trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Điều 98 Luật Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị được giải quyết cấp giấy chứng nhận.

Sở Xây dựng cũng cho rằng hành vi xây nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng sẽ không coi là hành vi xây dựng sai phép trong hai trường hợp. Một, thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình trong đô thị không thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc. Hai, điều chỉnh thiết kế bên trong công trình không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị các quận, huyện thực hiện theo Thông tư 15/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý trật tự xây dựng đối với công trình được miễn phép xây dựng. Theo đó, việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, UBND các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Hiện các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại 24 quận, huyện đã nhận được văn bản của Sở Xây dựng và đã tiến hành nhận hồ sơ giải quyết cho người dân.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài phản ánh việc người dân tại nhiều quận, huyện sau khi xây nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng đã không được giải quyết hoàn công, cập nhật tài sản trên đất hoặc cấp giấy chứng nhận. Về trường hợp này, giữa 24 quận, huyện đang có cách làm khác nhau, nơi vẫn nhận giải quyết hồ sơ bình thường, nơi thì không.

Ngay sau khi có văn bản của Sở Xây dựng, ông Phan Thanh Vũ, từng được phản ánh trong bài viết của Pháp Luật TP.HCM đã rất vui mừng khi được tháo gỡ cho căn nhà của ông trên đường Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình. Ông Vũ cho biết tháng 9-2019, sau khi xây xong nhà (nhỏ hơn giấy phép xây dựng khoảng 10 m2), ông đã nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Bình để làm thủ tục hoàn công.

Tuy nhiên, hồ sơ của ông đã không được giải quyết do xây nhỏ hơn diện tích trong giấy phép xây dựng. Từ đó đến nay hơn nửa năm, ông Vũ không thể làm được khâu cuối cùng của căn nhà vì xây nhỏ hơn giấy phép 10 m2.

“Bây giờ đã được tháo gỡ, tôi sẽ mang hồ sơ đi làm ngay. Cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh để góp phần tháo gỡ vướng mắc cho người dân” - ông Vũ nói.