Theo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, những năm qua, lực lượng công an đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp… đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến nay cả nước có hơn 2.000 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như “Liên kết xây dựng vùng giáp ranh an toàn về an ninh trật tự”, “Dòng họ, tộc tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ, nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”... Từ phong trào, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an hàng triệu nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra, khám phá nhiều vụ án, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, bắt giữ hàng vạn đối tượng. Xuất hiện hàng ngàn tấm gương quần chúng mưu trí, dũng cảm tấn công, truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Các mô hình, điển hình tiên tiến xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích trong phong trào đạt được.

Chủ tịch nước nhấn mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, là cơ sở để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân… Nhân dân chính là cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh trật tự.

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào. Các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn tại cơ sở; lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào khác. Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập được chiến công, thành tích xuất sắc trong phong trào. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với những người hy sinh, bị thương trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm…