(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Nguyễn Thị Minh sinh ngày 10/3/1960 tại Hải Dương. Bà là Tiến sĩ Kinh tế. 

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký 19-3.

Bà Minh sẽ thay vị trí của ông Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-3-2014. 

TTH