Cụ thể, tại Quyết định số 564/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Văn Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Quyết định số 565/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Ông Phạm Văn Thủy và ông Lê Anh Tuấn là 2 trong số 44 cán bộ được điều về công tác tại các địa phương thực hiện theo quyết định điều động, luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trước khi được điều động về địa phương, ông Phạm Văn Thủy (sinh năm 1969) giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1965) giữ chức chức Vụ trưởng - Trưởng ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Theo Chinhphu.vn