Ban Bí thư T.Ư Đảng vừa có quyết định chuẩn y Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2016 được giao giữ chức quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn xong chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Trần Hiếu - Hiển Cừ (TNO)