Tại hội nghị, ông Hà Ban, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ, đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiển giữ chức vụ phó trưởng Ban Kinh tế TƯ.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Hiển là vụ trưởng Vụ Công nghiệp kiêm thư ký của ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Kinh tế TƯ.

• Sáng 17-3, HĐND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 3, khóa XI. Kỳ họp đã trình phương án nhân sự, giới thiệu ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2015-2020, để bầu vào chức vụ chủ tịch UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, kỳ họp cũng giới thiệu ông Phan Đức Tuyên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP Phan Thiết, để bầu vào chức vụ phó chủ tịch TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, 35/36 phiếu tán thành (đạt 97,2%) bầu ông Hải giữ chức vụ chủ tịch UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2016-2021. 34/36 phiếu tán thành (đạt 94,4%) bầu ông Tuyên giữ chức vụ phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2016-2021.