Nhân sự mới quận 1 - TP.HCM
Sáng 16-7, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 43 người. Ông Huỳnh Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Quận ủy và ông Lê Trương Hải Hiếu tái đắc cử Phó bí thư Thường trực Quận ủy.

Nhân sự mới quận 1 - TP.HCM  - ảnh 1

Các đại biểu tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ quận 1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, quận 1 đã có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, qua đó kinh tế của quận đã phát triển nhanh và đúng định hướng. Đến nay các ngành dịch vụ, thương mại chiếm tỷ trọng cao, tăng 29,8% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiều năm liền, quận 1 luôn dẫn đầu về thu ngân sách trong số 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2015, quận đã thu ngân sách gần 5.000 tỉ đồng, đạt gần 70% kế hoạch của năm.

Đại hội lần này đã biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như: Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để nâng cao chất lượng tăng trưởng phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, du lịch hiện đại; đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phấn đấu xây dựng quận 1 theo tiêu chí “An toàn - văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

TÁ LÂM