Cụ thể, Bộ Xây dựng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Quang Nhu, sinh năm 1962, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, từ ngày 11-10-2017 đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; giao nhiệm vụ cho ông Lê Văn Cư giữ chức viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

Bộ Tài chính bổ nhiệm chức vụ phó tổng biên tập Thời Báo Tài Chính Việt Nam cho ông Đậu Huy Sáu.

UBND tỉnh Nghệ An điều động và bổ nhiệm ông Dương Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An, giữ chức phó giám đốc Sở Du lịch từ ngày 10-10-2017. Trước đó UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng và ông Lê Sơn Phong giữ chức vụ phó giám đốc Sở TT&TT thay thế các phó giám đốc nghỉ hưu theo chế độ.