Ngày 17-6, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 5 cán bộ.

Nhân sự mới tỉnh Bình Phước - ảnh 1
Ông Lê Trường Sơn được điều động về giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đồng Xoài (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định điều động ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài về Thành ủy Đồng Xoài giữ chức vụ Bí thư Thành ủy (nhiệm kỳ 2015-2020).

Trao quyết định cho ông Nguyễn Minh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ quyền Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài.

Nhân sự mới tỉnh Bình Phước - ảnh 2
Ông Nguyễn Minh Bình, giữ chức vụ quyền Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài

Dịp này, ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng đã trao Quyết định cho ông Phạm Thụy Luân giữ chức vụ Chủ tịch UBND TX. Phước Long và ông Nguyễn Việt Hoàng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TX. Phước Long (nhiệm kỳ 2016-2021).

Nhân sự mới tỉnh Bình Phước - ảnh 3
5 cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Lưu cũng nhận Quyết định giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng (nhiệm kỳ 2016-2021).