VKSND tỉnh Phú Yên đã truy tố 13 bị can (hầu hết là cựu quan chức) trong giai đoạn hai của vụ án trên về các tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên, ngay trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các bị can đã lập hồ sơ khống, chia nhau hơn 1 tỉ đồng. Trong quá trình đấu thầu còn nhận hối lộ của nhà thầu. Khi thi công, các bên đã thông đồng nghiệm thu sai thực tế, gây thiệt hại hơn 5,3 tỉ đồng.

T.LỘC