(PLO)-Ngày 22-4, ông Lê Thành Liếp, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An, cho biết đến nay, có 39 đơn vị trên địa bàn tỉnh còn nợ tiền bảo hiểm xã hội hơn 20 tỷ đồng. 

Sau khi tiến hành các thu tục khởi kiện ra tòa, đến nay bảo hiểm xã hội chỉ mới thu lại được hơn 5 tỷ đồng. 

Ngoài ra, còn 56 đơn vị khác nợ hơn 3 tỷ đồng nhưng bảo hiểm không thể thu hồi được do các đơn vị này đã phá sản hoặc đi khỏi địa bàn.

Hoàng Nam