(PL)- “Chậm nhất đến ngày 10-12, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có liên quan phải gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh các nội dung đã thực hiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, kèm theo các chứng từ nộp tiền vào ngân sách cho Sở Tài chính để Sở tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM và Kiểm toán Nhà nước…” - ngày 8-12, tin từ Sở Tài chính TP.HCM cho hay.

 

Theo Sở Tài chính, theo công văn ngày 28-11 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV, hiện còn nhiều chủ đầu tư, ban quản lý dự án chi sai tiền nhưng chậm thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước. Cụ thể, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm chưa thu hồi 2,5 tỉ đồng, dự án tiêu thoát nước và cải thiện môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên chưa thu hồi hơn 22 tỉ đồng…

KHANG BÁCH