UBND TP Cần Thơ cũng đã thống nhất chủ trương cho ba doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp với diện tích gần 8 ha.

Đầu quý IV-2009, TP Cần Thơ khởi công ba dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009. Các dự án này có tổng kinh phí 60 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2010, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 5.600 sinh viên. Giai đoạn 2011-2015, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện bốn dự án nhằm đáp ứng 60% nhu cầu nhà ở cho sinh viên.

Được biết, TP Cần Thơ hiện có gần 53.000 sinh viên, học sinh, trong đó có trên 26.400 người có nhu cầu về chỗ ở.

GIA TUỆ