Theo phản ánh của UBND quận 2, hiện nay trên địa bàn quận có nhiều dự án giáp sông, rạch gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xem xét cấp giấy phép xây dựng. Theo UBND quận 2, nguyên nhân vướng mắc là do nhiều dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trước thời điểm UBND TP có quyết định về quản lý sử dụng hành lang trên bờ, sông, kênh rạch (ngày 9-6-2004) nên không trùng khớp với mép bờ cao theo quy hoạch các tuyến sông, rạch do Sở GTVT TP công bố sau này. Mặt khác, hiện trạng mép bờ cao và hành lang bảo vệ bờ sông được duyệt trước đây của nhiều dự án đã bị sạt lở. Trên cùng một tuyến sông, rạch nhưng hành lang của các dự án không thống nhất và luôn nhỏ hơn hành lang theo quy định trước đây…

TRUNG THANH