Nổi cộm nhất là trên địa bàn quận 9 với một số dự án nhà ở tại phường Phú Hữu của Công ty Cổ phần Địa ốc 3, Công ty Dịch vụ TP, Công ty Xây dựng và Thương mại Đức Thái; tại phường Phước Long A của Công ty Xây dựng Thanh niên Xung phong…

Nguyên nhân của tình trạng này là nhiều dự án mẫu thiết kế nhà được duyệt cách đây gần chục năm đã lỗi thời, người dân và chủ đầu tư đã tự ý sửa chữa. Khi tiến hành làm thủ tục cấp giấy hồng thì những chi tiết sửa chữa này không phù hợp với mẫu thiết kế được duyệt nên bị ách lại. Sở TN&MT TP cho biết đối với những thay đổi không ảnh hưởng nhiều đến kết cấu công trình, đời sống người dân, mỹ quan đô thị thì không nên cứng nhắc mà linh động cấp giấy cho dân.

VIỆT HOA