Theo kết luận này, ông Nguyễn Thành Phong chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh gia hạn thời gian hoàn thành đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn theo hình thức hợp đồng BT chậm nhất hai tháng, kể từ ngày UBND TP có ký kiến về lựa chọn phương án kiến trúc. Sở Quy hoạch-Kiến trúc chủ trì, hướng dẫn Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh lập và trình tối thiểu ba phương án kiến trúc phù hợp nhất so với nhiệm vụ thiết kế cầu đi bộ.

Nhiều kết luận của chủ tịch TP.HCM về dự án Thủ Thiêm - ảnh 1
Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 2.

Về dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, ông Nguyễn Thành Phong giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo văn bản của UBND TP đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng Công ty Ba Son và Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 khẩn trương bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2 theo đúng tiến độ quy định.

Ông Phong yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu, đề xuất trình UBND TP phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo quy định. Sở GTVT tiếp tục đôn đốc sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương góp ý hồ sơ dự toán thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức hợp đồng BT.
Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm công bố công khai thông tin dự án cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức đối tác công-tư (PPP) để các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Trường hợp có từ hai đơn vị đăng ký nghiên cứu trở lên sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định. Thời gian nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tối đa sáu tháng, chi phí việc này do các nhà đầu tư tự cân đối. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đạt kết quả tốt nhất sẽ được lựa chọn để làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu.
Về phương án quy hoạch kiến trúc của dự án Khu phức hợp thông minh tại kKhu chức năng số 2a, ông Nguyễn Thành Phong thống nhất với ý kiến của Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch TP về hợp khối công trình tại lô 2-5 (từ hai khối thành một khối tháp) và có chiều cao tối đa 50-60 tầng, vẫn giữ nguyên diện tích sàn xây dựng trên mặt đất khoảng 120.000 m2.