Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần
(PLO) - Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần thuộc sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình qua kiểm tra sơ bộ thấy khuất tất một số hạng mục. Thi công sai thiết kế, chưa có nhà cho người tâm thần nội trú, đất đai hoang hóa.

Theo liên danh đấu thầu giữa Minh Hà và An Bình về các khối nhà thì Minh Hà được thể hiện trong hồ sơ đấu thầu là thi công 75% công trình, An Bình chỉ thi công 25% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, đại diện trung tâm khẳng định quá trình thi công thực tế Minh Hà đã giao khoán toàn bộ cho An Bình. Mọi hồ sơ giấy tờ chỉ là để hợp thức hóa. Đây như một cách bán thầu công khai. Vị này còn cho biết hệ thống điện chôn dưới nền nhà ăn theo thiết kế phải có bọc bảo hộ nhưng đơn vị thi công chôn khống xuống rất nguy hiểm.

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 1
Mặt bằng hoang hóa, khuôn viên đầy rác

Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc sở Xây dựng, phát công văn số 1222/SXD-QLHĐXD yêu cầu: “Các đơn vị liên quan khắc phục các nội dung được nêu tại biên bản kiểm tra hiện trường ngày 14-7, đặc biệt trong hợp đồng liên danh phải phân định cụ thể phần công việc và giá trị tương ứng, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đứng đầu liên danh theo đúng yêu cầu được nêu trong hồ sơ mời thầu, đảm bảo các quy định khác của pháp luật”. Về hệ thống PCCC bị rút ruột, thi công qua loa, sở xây dựng cũng yêu cầu gấp rút thi công nhằm đảm bảo an toàn cho trung tâm.

Sau khi PLO phản ánh, bước đầu cửa của các khu nhà đang được sữa chữa. Tuy nhiên ở khu nhà nội trú cho người tâm thần cửa cổng chính vẫn chưa biết khi nào thi công. Người tâm thần phải tá túc ở trong khu dân cư hoặc gửi vào Huế chữa bệnh.

Một số hình ảnh ghi lại cảnh đìu hiu trung tâm chữa bệnh cho người tâm thần Quảng Bình.  

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 2
 

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 3
 

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 4
 Khu đất xây nhà nội trú hiện trâu bò thả rong

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 5
 Kim tiêm của hút chích sau nhà điều hành

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 6
 Cổng không được thi công

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 7
 Chưa đưa vào sử dụng một số cửa đã hỏng

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 8
 Hệ thống cửa thi công sai thiết kế phải làm lại

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 9
 Đường dẫn xuống nhà giặt là thay vì xây phía trước thì thi công sai thiết kế, cho đi vào ngõ cụt phía sau

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 10
 

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 11
 Hệ thống nước sơ sài

Nhiều khuất tất trong xây dựng TT chăm sóc người tâm thần - ảnh 12
 Sân bãi lộn xộn

Minh Quê