(PL)- Thủ tướng vừa có các quyết định bổ nhiệm lại hai thứ trưởng Bộ Tư pháp, phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, tại Quyết định 931/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tại Quyết định 932/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại hai ông tính từ ngày 16-8-2019.

Tại Quyết định 930/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 24-7-2019.

• Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng vừa trao các quyết định bổ nhiệm ba vụ trưởng của Bộ Ngoại giao. Theo đó, bà Nguyễn Minh Hằng, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương; ông Lê Chí Dũng, Quyền Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, giữ chức vụ trưởng Vụ châu Mỹ; ông Đỗ Hùng Việt, Quyền Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, giữ chức vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế.

(Theo Chinhphu.vn)