Nhiều phòng ở Sở NN&PTNT lãnh đạo nhiều hơn nhân viên
(PLO)- Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng rất khó để đưa những người này xuống chuyên viên vì có người trước thời điểm sáp nhập đã là lãnh đạo của một phòng ban nên sau khi sáp nhập không thể chuyển xuống làm nhân viên.

Tại Thừa Thiên-Huế người dân phản ánh nhiều phòng ở Sở NN&PTNT có số người làm lãnh đạo nhiều hơn nhân viên.

Theo đó phòng Kế hoạch-Tài chính có 8 biên chế thì có đến 5 người giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ có 3 người là nhân viên. Năm lãnh đạo của phòng này gồm ông Phan Bền làm trưởng phòng và 4 phó phòng là ông Nguyễn Phước Thọ, Trần Quang Phước, Hồ Ngọc Huy và bà Nguyễn Thị Cảnh.

Nhiều phòng ở Sở NN&PTNT lãnh đạo nhiều hơn nhân viên - ảnh 1
Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Tại phòng Tổ chức cán bộ của sở này có 4 người nhưng có đến 3 người giữ chức vụ lãnh đạo gồm 1 trưởng phòng và 2 phó phòng, chỉ có 1 người là nhân viên; tại phòng Quản lý và Xây dựng công trình có 6 biên chế nhưng có 3 người giữ chức vụ lãnh đạo (1 trưởng phòng, 2 phó phòng), 3 người còn lại là nhân viên.

Nhiều phòng ở Sở NN&PTNT lãnh đạo nhiều hơn nhân viên - ảnh 2
Phòng Tổ chức cán bộ.

Nhiều phòng ở Sở NN&PTNT lãnh đạo nhiều hơn nhân viên - ảnh 3
Phòng Quản lý và Xây dựng công trình.

Ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết một trong những nguyên nhân khiến một số phòng của sở này có số người giữ chức vụ lãnh đạo nhiều hơn nhân viên là do sự sáp nhập các phòng ban lại với nhau. 

Theo ông Nguyên thì rất khó để đưa những người này xuống chuyên viên vì có người trước thời điểm sáp nhập đã là lãnh đạo của một phòng ban nên sau khi sáp nhập không thể chuyển xuống làm nhân viên.

"Những trường hợp này đều được bố trí sắp xếp và không phải là sự bất cập về công tác cán bộ. Điều này cũng không sai quy định của Nhà nước vì lợi ích này kia" - ông Nguyên nói.

NGUYỄN DO