Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Hùng Vương
(PL)- Hàng loạt khoản chi không đúng mục đích, vi phạm quy định.
Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện (BV) Hùng Vương. Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm về tổ chức cán bộ, làm dịch vụ khám, chữa bệnh và chi sai quy định… của BV này.

Làm dịch vụ không xin phép

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2012-2013 BV Hùng Vương thu trên 12 tỉ đồng viện phí khám, chữa bệnh, thu dịch vụ theo yêu cầu và hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chưa kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong hai năm nêu trên BV thu giá viện phí dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu khi chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay BV chưa thực hiện xây dựng cơ cấu giá khám, chữa bệnh theo yêu cầu theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM. Điều này vi phạm các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 85/2012. Trách nhiệm thuộc về giám đốc BV và trưởng phòng tài chính kế toán. Thanh tra TP.HCM yêu cầu giám đốc BV thực hiện xây dựng cơ cấu giá thu khám, chữa bệnh dịch vụ theo yêu cầu trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Hùng Vương - ảnh 1

BV Hùng Vương làm dịch vụ mà chưa xin phép các cơ quan quản lý. Ảnh: TÙNG SƠN 

Ngoài ra, BV thực hiện kê khai doanh thu khám, chữa bệnh và thu nhập hoạt động khác chưa đầy đủ, tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà BV phải nộp bổ sung trong năm 2012 và 2013 là hơn 1,5 tỉ đồng (hiện BV đã chuyển vào tài khoản thanh tra).

Thanh tra TP đã kiểm tra ngẫu nhiên 400 hồ sơ bệnh nhân sinh mổ có sử dụng dịch vụ theo yêu cầu trong năm 2012-2013 và thấy BV có thu thêm của bệnh nhân vật tư y tế tiêu hao là hơn 173 triệu đồng. Theo thanh tra, tiền thu khám, chữa bệnh theo yêu cầu và kinh doanh của BV năm 2012 chiếm hơn 48% tổng nguồn thu của BV, năm 2013 chiếm hơn 51%.

Chi sai nhiều tỉ đồng

Về trích lập và sử dụng các quỹ, đối với quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, năm 2012 BV trích vượt gần 8,6 tỉ đồng không đúng quy định. Năm 2013, BV thực hiện kết chuyển quỹ dự phòng ổn định thu nhập số tiền 26 tỉ đồng và quỹ khen thưởng 8 tỉ đồng sang tài khoản phải trả cho người lao động không đúng quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính. Việc kết chuyển cũng chưa có quyết định, văn bản phê duyệt của giám đốc BV.

Năm 2012-2013, BV chi bồi dưỡng cho bộ phận chụp X-quang, siêu âm từ quỹ khen thưởng hơn 590 triệu đồng là chi ngoài quy định, không đúng với quy chế chi tiêu nội bộ. Năm 2013, kế toán BV ghi bút toán chi quỹ khen thưởng để chi bồi dưỡng làm thêm  thứ Bảy, Chủ nhật cho một số khoa, phòng và chi xét nghiệm cho bệnh nhân số tiền hơn 736 triệu đồng không đúng quy định về hạch toán, kế toán.

Cũng trong năm 2013, BV chi gần 130 triệu đồng tổ chức hội nghị Pháp-Việt là không đúng với quy định của Chính phủ. Ngoài ra, BV chi gần 295 triệu đồng (trong tổng số phải chi khoản này năm 2012-2013 là gần 1 tỉ đồng) từ quỹ khen thưởng để quyết toán kinh phí thuốc chưa sử dụng tại các khoa (tủ thuốc trực) là sử dụng không đúng mục đích, vi phạm quy định của Chính phủ. Trách nhiệm thuộc về giám đốc BV và trưởng phòng tài chính kế toán.

Với những sai phạm nêu trên, Thanh tra TP.HCM yêu cầu BV điều chỉnh, hoàn lại tất cả khoản chi vượt, chi sai mục đích, đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các cá nhân có sai sót, báo cáo kết quả cho UBND và Thanh tra TP.

Gần hai năm chưa có chứng chỉ hành nghề

Cũng theo kết luận thanh tra, một số bác sĩ tại khoa Khám bệnh chưa có chứng chỉ hành nghề; một số bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh có chứng chỉ hành nghề không đúng với chuyên môn công tác. Điều này là thực hiện không đúng Luật Khám bệnh, chữa bệnh và thông tư hướng dẫn. Việc bổ nhiệm trưởng và phó khoa Chẩn đoán hình ảnh khi chưa có bằng sau đại học đúng chuyên môn công tác là chưa phù hợp quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quyết định vào năm 2001 của giám đốc BV. Trách nhiệm này thuộc về giám đốc BV và trưởng phòng tổ chức.

Theo báo cáo của BV Hùng Vương, BV có 843 người thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề nhưng đến nay mới chỉ có 491 người được cấp (chiếm 58%), 101 người chờ lấy, chờ xét duyệt 67 người, 135 người chưa được Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ… Đặc biệt, có 202 người nộp hồ sơ từ đầu năm 2013 đến nay chưa được Sở Y tế giải quyết. Theo Thanh tra TP, trách nhiệm này thuộc về phòng Quản lý dịch vụ y tế, Sở Y tế TP.HCM.

DUY TÍNH