Thanh tra TP.HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (RESCO). Theo đó, có nhiều sai phạm xảy ra tại công ty này trong hai năm 2017 và 2018.

Nhiều sai phạm tại Công ty Địa ốc Sài Gòn - ảnh 1
Phối cảnh một dự án của RESCO.

Theo kết luận: RESCO chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về thuế và nộp ngân sách, bị Cục Thuế TP.HCM phạt chậm nộp tiền thuế và lợi nhuận sau thuế trong năm 2017-2018 hơn 10 tỉ đồng. Sau đó tổng công ty hạch toán số tiền bị phạt chậm nộp trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối không đúng quy định.

Tổng công ty sử dụng tiền (100% vốn nhà nước) để chi nộp tiền thuê đất, thuế đất của Công ty cổ phần Hùng Vương gần 5 tỉ đồng, Công ty cổ phần Địa ốc 7 cho ngân sách nhà nước gần 470 triệu đồng.

RESCO chi trả các chi phí thực hiện dự án chung cư Nguyễn Kim - khu B thay cho đối tác là Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp là có sự tùy tiện trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước, dễ dẫn đến thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước.

Nhiều sai phạm tại Công ty Địa ốc Sài Gòn - ảnh 2
Thông báo kết luận Thanh tra TP.HCM tại Công ty Địa ốc Sài Gòn. Ảnh: NĐ

Một sai phạm khác là còn tồn đọng 1.533 phiếu thu trị giá hơn 76 tỉ đồng (cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, Tân Bình) và 355 phiếu chi trị giá gần 55 tỉ đồng phát sinh từ ngày 15-11-2017 đến 13-12-2017 không có chữ ký duyệt và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị. Theo thanh tra, điều này thể hiện sự buông lỏng quản lý, tùy tiện trong công các kế toán, dễ phát sinh tham ô, tham nhũng.

Về đầu tư, năm 2017-2018, tổng công ty đầu tư tài chính tại 32 đơn vị với tổng giá trị góp vốn là hơn 2.250 tỉ đồng nhưng chỉ có 18/32 đơn vị có lợi nhuận, cổ tức được chia, còn lại không có lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Tại thời điểm thanh tra, tổng công ty còn 1.473 tỉ đồng nợ phải thu chưa thu hồi được, trong đó có khoản nợ phải thu là cổ tức, lợi nhuận được chia số tiền hơn 304 tỉ đồng. Sự dễ dãi này đã tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn của RESCO là chưa đảm bảo chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Qua thanh tra điển hình sáu dự án đầu tư của tổng công ty, các công ty thành viên và các công ty cổ phần có vốn góp của tổng công ty, ghi nhận hầu hết đều chậm tiến độ thực hiện dự án và chậm tiến độ thi công.

Có một số dự án từ khi phê duyệt dự án đến nay đã hơn 10 năm nhưng chưa được đưa vào khai thác sử dụng, ảnh hưởng đến nguồn vốn doanh nghiệp, gây lãng phí tài sản nhà nước, lãng phí đất đai và có những sai phạm, thiếu sót trong việc chỉ định thầu không đúng quy định, không thông qua đấu thầu, bán nhà hình thành trong tương lai sai quy định…

Từ cơ sở kết luận của thanh tra, chủ tịch UBND TP chỉ đạo chủ tịch Hội đồng thành viên và tổng giám đốc RESCO nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định. Đồng thời khắc phục những sai sót, hạn chế theo kết luận của thanh tra.

Giao giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện thành phố quản lý có liên quan đến các sai phạm, hạn chế, thiếu sót. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp với quy định.

Giao Thanh tra TP chuyển nộp ngân sách TP số tiền hơn 54 tỉ đồng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định còn phải nộp ngân sách nhà nước nhưng tổng công ty chưa thực hiện. Đồng thời, thành lập đoàn thanh tra tiến hành xác minh làm rõ việc thực hiện dự án cao ốc văn phòng ở số 257 Điện Biên Phủ (quận 3) và dự án chung cư Nguyễn Kim - khu B do tổng công ty làm chủ đồng tư, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.