Theo kết luận thanh tra, sở này và các đơn vị trực thuộc còn một số thiếu sót cần khắc phục. Cụ thể, năm 2016 và quý I-2017, Sở VH&TT chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN-TC và PCTN tại các đơn vị trực thuộc. Một số cuộc thanh tra theo kế hoạch khi thực hiện đơn vị triển khai chưa đảm bảo trình tự, thủ tục quy định mà chủ yếu là hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Việc minh bạch tài sản, thu nhập chưa đảm bảo yêu cầu, cụ thể: Kê khai nhà nhưng không kê khai đất của ngôi nhà, phát sinh mới tài sản nhưng không khai ở phần biến động giá trị tăng giảm, nguồn hình thành tài sản; kê khai tổng thu nhập chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục thể thao và Nhà hát Trưng Vương triển khai công tác tiếp công dân chưa đầy đủ theo quy định như chưa có phòng tiếp công dân riêng; chưa ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân...