Sáng nay (11-10), Thanh tra Chính phủ cho biết lãnh đạo cơ quan này vừa có cuộc họp với các cục, vụ, đơn vị có liên quan để nghe báo cáo việc rà soát và đôn đốc thực hiện các vụ việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp cho biết theo phần mềm theo dõi các vụ việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chưa hoàn thành thì tính từ ngày 1-1 đến 9-10 còn 26 nhiệm vụ, công việc đã quá hạn.

Cũng theo vị đại diện này có năm vụ việc đã được giải quyết xong nhưng chưa cập nhật trên phần mềm là lấy ý kiến đối với đề nghị của Bộ KH&CN về việc kết quả thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk; tố cáo của ông Đặng Văn Tỉnh, cổ đông Trường ĐH Chu Văn An; xử lý sau thanh tra tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 546/KL-TTCP ngày 20-3-2015 của Thanh tra Chính phủ.

Một số vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, các vụ việc còn lại vì còn nhiều nội dung phức tạp nên đề nghị tổ kiểm tra việc giải quyết các vụ việc của Thủ tướng giao gia hạn thêm thời gian để các đoàn tiếp tục tập trung giải quyết.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu các đơn vị sớm rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và cập nhật kịp thời lên hệ thống phần mềm báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Theo ông Đặng Công Huẩn, một số vụ việc vì lý do khách quan cần gia hạn thêm thời gian để giải quyết dứt điểm, các cục, vụ, đơn vị có liên quan cần báo cáo cụ thể để lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị Thủ tướng cho ý kiến.