Sáng nay (20-11), tại cuộc họp UBND TP Đà Nẵng, đại diện Sở Tài chính đã báo cáo dự thảo quy định đối tượng khách được mời cơm đối với từng loại hình cơ quan thuộc TP Đà Nẵng.

Những vị khách nào sẽ được TP Đà Nẵng mời cơm? - ảnh 1
UBND TP Đà Nẵng thông qua quy định về đối tượng khách được các cấp TP mời cơm. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự thảo chia ra ba cấp cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP sẽ mời cơm các đoàn khách đến thăm, làm việc… tại Đà Nẵng.

Cụ thể, đối tượng khách của đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP gồm các nguyên thủ quốc gia và ủy viên Bộ Chính trị; các cơ quan trung ương; đoàn khách các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; các đoàn khách là các lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà con người dân tộc ít người, già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo, các đối tượng chính sách.

Ngoài ra còn có các tổ chức đến thăm, tìm hiểu, xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn TP, làm việc, trao đổi những vấn đề liên quan đến sự hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP; các tổ chức trong nước đến quan hệ, giúp đỡ, ủng hộ làm công tác xã hội từ thiện; khách dự đại hội, hội nghị, tọa đàm… do trung ương, địa phương tổ chức theo phân cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP; đối tượng khách khác được trưởng đoàn ĐBQH, chủ tịch HĐND, UBND TP phê duyệt.

Đối tượng khách của HĐND, UBND quận, huyện, phường, xã giống như đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP nhưng không có đối tượng các nguyên thủ quốc gia, ủy viên Bộ Chính trị và khách được trưởng đoàn ĐBQH, chủ tịch HĐND, UBND TP phê duyệt.

Tại các cơ quan, đơn vị khác, khách đến làm việc theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được bố trí kinh phí riêng từ nguồn kinh phí được giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ.

Đối tượng khách khác xét thấy cần thiết phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị và sử dụng từ nguồn kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ.

Riêng với đối tượng khách được mời cơm của các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Đối tượng khách được mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị.

Thảo luận tại cuộc họp, các ủy viên UBND TP cơ bản thống nhất với dự thảo quy định nêu trên. Tuy nhiên, một số ủy viên UBND TP băn khoăn về chi phí mời cơm các đoàn khách mà UBND TP không sắp xếp mời cơm được, giao lại cho các sở, quận, huyện… mời.

Về việc này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị nếu UBND TP giao việc mời cơm đoàn khách như trên thì liên hệ Văn phòng UBND TP để giải quyết việc chi trả chi phí.

Ông Thơ cũng thừa nhận việc này là “nhạy cảm”, nếu nói quá nhiều về chi phí mời cơm có thể làm các vị khách được mời băn khoăn.

Sau thảo luận, 100% ủy viên UBND TP có mặt biểu quyết thông qua quy định đối tượng khách được mời cơm đối với từng loại hình cơ quan thuộc TP Đà Nẵng.