Thông tư không giới hạn thành lập trung tâm đăng kiểm, không quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trung tâm. Về nhân lực, mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu ba đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên bậc cao; có người phụ trách dây chuyền kiểm định. Mỗi người phụ trách dây chuyền kiểm định chỉ được phụ trách tối đa hai dây chuyền kiểm định.

Đáng lưu ý, thông tư lần này quy định tại phòng chờ dành cho khách hàng của trung tâm phải niêm yết rõ các thông tin như quy trình kiểm định, mức giá, phí, lệ phí, chu kỳ kiểm định, số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở GTVT.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 5-7, thay thế cho Thông tư 51/2016.