Theo VOV, chiều 5-4, đoàn công tác Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình khô hạn tại tỉnh Ninh Thuận. Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đến ghi nhận thực tế tại một số điểm khô hạn nhất tỉnh.

Tại thôn Xóm Bằng (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc), có gần 600 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt. Từ năm 2014 đến nay, hầu hết ao, giếng trong thôn đã khô cạn. Người dân phải lấy nước từ nơi khác về dùng. Thị sát hồ Ông Kinh (xã Nhơn Hải) và hồ Bàu Tró (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải), bộ trưởng được chính quyền địa phương và người dân báo cáo hiện cả hai hồ này đều trơ đáy, không còn nước tưới cho diện tích nông nghiệp trong vùng. Để có nước tưới cho cây trồng, nông dân đã tự bỏ một khoản kinh phí không nhỏ cho việc vét giếng và đào ao trên những vùng trũng để lấy nước nhưng nguồn nước vẫn không đủ dùng.

Hôm nay, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT tiếp tục khảo sát tình hình khô hạn trên địa bàn các huyện phía nam của tỉnh Ninh Thuận. Từ tình hình thực tế và số liệu báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng Cao Đức Phát sẽ có chỉ đạo cụ thể về giải pháp chống hạn tại tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

AN