Nước hồ dâng cao, thủy điện Trị An tăng xả tràn
(PLO)- Do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ Trị An lớn và nước trong hồ cao nên tăng xả tràn.

Do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ Trị An lớn và nước trong hồ cao nên vào sáng 22-9, Công ty Thủy điện Trị An đã tăng lượng xả tràn về hạ du. Sau khi tăng xả tràn, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du khoảng 1.810 m3/giây.

Đại diện phía Công ty Thủy điện Trị An cho biết công ty đã chọn thời điểm triều cường đang xuống thấp để tăng xả tràn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Do lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về hồ lớn nên Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục điều chỉnh tăng lượng xả nước qua cửa tràn để điều tiết hồ chứa.

Mưa lớn sẽ còn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, mực nước trên các sông vẫn đang lên nhanh. Cụ thể, sáng nay mực nước tại Phú Hiệp trên sông La Ngà đạt báo động 2 (gần 106 m); tại Tà Lài trên sông Đồng Nai mực nước trên báo động 1 đạt 112,7 m; sông Đồng Nai, khu vực chảy qua TP Biên Hòa mực nước trên báo động 1.

VŨ HỘI