(PL)- Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cho biết trong tháng 4, các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL trong phạm vi cách biển 25-40 km sẽ có nước ngọt khi thủy triều xuống thấp.

Để tận dụng nguồn nước ngọt này, các địa phương tại đây cần tập trung tối đa phương tiện lấy nước ngọt.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời gian bắt đầu mùa mưa năm 2016 sẽ muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Hầu hết các nơi ở Nam Bộ mùa mưa sẽ bắt đầu vào khoảng tuần cuối tháng 5. Tổng lượng mưa hầu hết xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng miền Đông có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm… Xâm nhập mặn có khả năng sẽ giảm vào đầu tháng 5.

QA