Tại buổi hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đề xuất một số vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam (VN) và cộng đồng Pháp ngữ, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại với các nước châu Phi; hỗ trợ phong trào khởi nghiệp; giảng dạy tiếng Pháp và dạy bằng tiếng Pháp...

Bà Michaëlle Jean khẳng định cộng đồng Pháp ngữ sẵn sàng hỗ trợ VN trong hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp VN với doanh nghiệp châu Phi, tăng cường hợp tác với VN về giảng dạy tiếng Pháp và dạy bằng tiếng Pháp. Về vấn đề biển Đông, bà tổng thư ký OIF khẳng định OIF luôn quan tâm theo dõi sát tình hình, kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển 1982 của Liên Hiệp Quốc. Sau buổi hội đàm, Phó Thủ tướng và tổng thư ký OIF đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận đối tác giữa Học viện Ngoại giao và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ nhằm tăng cường năng lực tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức VN.