Chiều 5-7, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá 13 đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Phó chủ tịch UBND giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ 100% đại biểu tán thành.

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Đức Long (đã nghỉ hưu từ tháng 5-2019).

Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm chủ tịch Quảng Ninh - ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Thắng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, trú TP Hà Nội, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tài chính - Lý thuyết tiền tệ, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 14.

Ông Thắng nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, được điều chuyển giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh từ tháng 7-2018, đến tháng 6-2019 được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Cũng tại kỳ họp bất thường này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND đối với ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, bầu ông Nguyễn Xuân Ký, Phó bí thư Tỉnh uỷ, nguyên phó Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND.

Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm chủ tịch Quảng Ninh - ảnh 2
Ông Nguyễn Xuân Ký, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, sinh năm 1972, trú TP Hạ Long (Quảng Ninh), là thạc sĩ quản trị kinh doanh, nguyên là Bí thư Thành uỷ Móng Cái, được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh từ tháng 6-2016.