Ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức chủ tịch HĐND
(PLO)- 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại phiên họp bất thường sáng nay đều thống nhất bãi nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Tại kỳ họp thứ 5 (bất thường) HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đang diễn ra sáng 24-11, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức chủ tịch HĐND  - ảnh 1
100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại kỳ họp sáng nay biểu quyết bãi nhiệm chức chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, sau khi thảo luận tại tổ, ông Nguyễn Nho Trung (Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) chủ trì tiếp phần giơ tay biểu quyết.

Ở phần lấy ý kiến về hình thức biểu quyết, các đại biểu thống nhất bằng hình thức giơ tay. Kết quả, 48/49 đại biểu có mặt giơ tay biểu quyết, đạt tỉ lệ 100% (ông Nguyễn Xuân Anh xin vắng mặt tại kỳ họp bất thường này vì lý do gia đình).

Như vậy, ông Nguyễn Xuân Anh chính thức mất chức chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và tư cách đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau đó, HĐND TP Đà Nẵng cũng thông qua nghị quyết HĐND về việc bãi nhiệm ông Xuân Anh với 100% đại biểu tán thành.

Trước đó, trong một văn bản gửi Bộ Chính trị, Đà Nẵng đã đề xuất người sẽ phụ trách đứng đầu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 trong thời gian tới.

Như đã thông tin, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII hồi đầu tháng 10, sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức: Cách chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

TẤN VIỆT