Chiều 6-10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã phát đi thông cáo cho biết như trên.

Cụ thể, trong buổi sáng ngày làm việc thứ ba của hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW), thành viên Thường trực Ban Bí thư, đã đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

Không còn chức vụ gì trong Đảng

Theo đó, sau khi nghe tờ trình nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: Trên cương vị người đứng đầu cấp ủy TP, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên. 

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức: Cách chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Như vậy, đến nay ông Nguyễn Xuân Anh chỉ còn giữ chức chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và sắp tới cũng sẽ được xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức, ra khỏi Trung ương - ảnh 1
Ông Nguyễn Xuân Anh khi được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ở tuổi 39 (ngày 16-10-2015). Ảnh: Báo Đà Nẵng

Áp đặt nhân sự, mượn nhà doanh nghiệp

Trước đó UBKTTW đã kết luận ông Xuân Anh có nhiều vi phạm, khuyết điểm như kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm; thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội. Được biết cả hai ngôi nhà và chiếc xe mà ông Xuân Anh sử dụng (với tư cách là bí thư) đều của một doanh nghiệp.

Kết luận của UBKTTW cũng chỉ rõ ông Xuân Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của ông Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Cụ thể về nhân sự, ngày 6-2-2017, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP, được cho thôi giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo đến nhận nhiệm vụ bí thư Quận ủy Thanh Khê (phương án nhân sự này đã không theo phương án được Bộ Chính trị thông qua).

Một tháng sau, Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, một tiến sĩ kỹ thuật, kỹ sư cầu đường, sang giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo thay ông Quang.

Sau khi điều động hai nhân sự trên, Thành ủy Đà Nẵng triệu tập hội nghị để lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, giới thiệu bầu làm phó chủ tịch UBND TP. Tuy nhiên, sau đó Bộ Nội vụ đã có báo cáo lên Thủ tướng và Thủ tướng đồng ý với Bộ Nội vụ không giới thiệu ông Chinh để bầu làm phó chủ tịch do không đảm bảo quy định…

Cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 2-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chủ trì việc xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có các vi phạm, khuyết điểm sau:

- Vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy chế làm việc.

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. (Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong một số trường hợp chưa gắn với quy hoạch được phê duyệt; chưa thực hiện nghiêm quy định thời gian luân chuyển đối với một số cán bộ. Có biểu hiện tác động, ưu ái người nhà của bí thư Thành ủy…)

- Vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Xử lý sao với chức chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng?

Với quyết định kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh chỉ còn chức danh duy nhất là chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Theo cơ cấu nhân sự chung của Đảng, chủ tịch HĐND trước hết phải là cấp ủy viên và tham gia Ban Thường vụ. Phần lớn các chủ tịch HĐND đều đồng thời là bí thư cấp ủy cùng cấp.

Tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh trước khi bị kỷ luật cũng đồng thời nắm cương vị bí thư Thành ủy bên Đảng và chủ tịch HĐND bên chính quyền. Vậy nên, cùng với việc Bộ Chính trị điều động người về Đà Nẵng đảm đương vị trí bí thư Thành ủy đang bị khuyết, HĐND TP Đà Nẵng tới đây có thể sẽ họp phiên bất thường, vừa bãi nhiệm chức chủ tịch với ông Xuân Anh, đồng thời bầu người thay thế theo quy định.