Ông Trần Quang Lâm phụ trách Sở Giao thông TP.HCM
(PLO)- TP.HCM phân công ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM quản lý, điều hành Sở Giao thông Vận tải TP.
Theo quyết định này, ông Trần Quang Lâm chịu trách nhiệm điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính của Sở đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7-1-2019.

Ông Trần Quang Lâm phụ trách Sở Giao thông TP.HCM - ảnh 1
Quyết định của UBND TP phân công ông Trần Quang Lâm phụ trách Sở GTVT TP.HCM.

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải vào tháng 8-2014. Lĩnh vực phụ trách của ông Lâm là quản lý Nhà nước về vận tải đường bộ; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; giao thông đường thủy nội địa; đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; đăng ký và đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; cảng biển và luồng hàng hải trên địa bàn thành phố. Ông cũng là người được phân công phát ngôn của Sở Giao thông Vận tải.

Trước khi về Sở Giao thông Vận tải, ông Lâm từng làm Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Ông Trần Quang Lâm phụ trách Sở Giao thông TP.HCM - ảnh 2
Ông Trần Quang Lâm. 

Sở dĩ có quyết định phân công ông Lâm phụ trách Sở vì hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang khuyết vị trí Giám đốc Sở. Bởi vì ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, được điều động về giữ chức Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM hôm 4-1.

TÁ LÂM