UBND tỉnh Bình Thuận vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ với các chức danh: Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Võ Thanh Bình làm Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận - ảnh 1
Lễ công bố và trao các quyết định về nhân sự tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Theo đó, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-12-2018 đối với ông Võ Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Võ Thành Huy, Phó Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; quyết định điều động và bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Cũng tại lễ công bố, ông Lương Văn Hải đã trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Đình Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Trung được nghỉ hưu theo chế độ Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1-12- 2018.