Ông Võ Văn Thưởng: Có cán bộ giữ chức cao vi phạm pháp luật
(PLO)- Vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức” ở nhiều nơi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước. Các cấp ủy, địa phương cũng tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm…
Từ đó, ông Thưởng cho rằng đã góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng: Có cán bộ giữ chức cao vi phạm pháp luật - ảnh 1
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VGP/QUANG HIẾU

Tuy nhiên, theo ông Thưởng, việc thực hiện Chỉ thị 05 chưa tạo ra sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả cấp, ngành, lĩnh vực. Vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức” ở nhiều nơi.

Một số nơi chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá và những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương, đơn vị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên nắm giữ chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước còn thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Một số nơi, tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên.
Trong thời gian tới, ông Thưởng yêu cầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu phải gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp”, trọng tâm là kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
TÁ LÂM