(PL)- Dự thảo báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cho hay cử tri cả nước rất phấn khởi khi nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác PCTN, lãng phí ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của cả hệ thống chính trị.

Cử tri cả nước cũng đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có giải pháp hiệu quả để PCTN, lãng phí, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật kiên quyết xử lý nghiêm những người có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Bên cạnh đó, cử tri TP.HCM thì đề nghị xử lý nghiêm minh các hành vi bao che hoặc làm sai lệch hồ sơ, kết quả thanh tra, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời phải có biện pháp thu hồi tài sản tham ô, tham nhũng một cách hiệu quả.

Cùng đó cần có một cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức mang tính độc lập và thực hiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời có cơ chế để nhân dân tham gia giám sát, hỗ trợ cơ quan.

C.LUẬN - T.LÂM